نتایج جستجو برای : دستگاه هات تپ

یکشنبه 28 شهریور 1395
مشکلات هات تپ در اعماق آب

هات تپ در اعماق آب از آنجا که معمولاً بدون حضور مستقیم مجریان هات تپ و اغلب توسط غواصان آموزش دیده انجام می شود، ممکن است مشکلاتی به همراه داشته باشد که رفع شان در انجام موفق انشعاب داغ مثمر ثمر خواهد بود.

ادامه مطلب ←
انتخاب دستگاه هات تپ مناسب با کار

انتخاب دستگاه هات تپ، آماده سازی و تجهیز آن تابع معیارهایی خواهد بود که از طرف خط لوله برای کار گرم هات تپ تعیین می شود. عملیات هات تپ باید بر اساس مشخصات فنی خط لوله صورت گیرد و طبیعتاً در این راستا دستگاه هات تپ نیز باید به اقتضای معیارهای کار آماده شود.

ادامه مطلب ←
پیش شرط‌های آغاز انشعاب گرم هات تپ

انجام عملیات هات تپ مشروط به پیش بینی تمام متغیرها، ارائه راهکار برای رفع ایرادات و تدوین آن ها در یک لیست جامع می باشد.

ادامه مطلب ←
نگرش فرایندی؛ راه رفع ایرادات هات تپ

انجام موفق عملیات هات تپ علاوه بر تبحر فنی و توانمندی اقتصادی، به ابزارهای فرایندی و سیستمی نیز نیاز دارد. نگرش فرایندی به مراحل عملیات هات تپ از مفروضات انجام موفق و بدون ایراد انجام عملیات بشمار می رود.

ادامه مطلب ←
دستگاه هات تپ متناسب با کار انشعاب گرم

دستگاه هات تپ باید مطابق و متناسب با نوع کار گارم، نوع سیال، مشخصات فنی لوله و سایز انشعاب آماده و تجهیز شود. در غیر اینصورت در انجام گام آخر عملیات انشعاب خطوط لوله گرم با مشکل مواجه خواهیم شد.

ادامه مطلب ←
12