یکشنبه 4 مهره 1395

جداسازی خطوط لوله از طریق هات تپ

هات تپ خطوط لوله یکی از پرکاربردترین فرایندها جهت انسداد یا جدا سازی خطوط لوله قلمداد می‌شود. جداسازی لوله عبارت است از جدا کردن بخشی از لوله از فرایند انتقال سیال بدون این که در جریان سیال درون خط لوله خدشه‌ای وارد شود. این فرایند معمولاً زمانی به وقوع می‌پیوندد که بخشی از لوله دچار آسیب دیدگی شده و نیاز به عملیات ترمیم یا تعویض دارد، و یا در مواقعی که قرار است اتصال یا تجهیزات جدیدی در بخشی از لوله نصب شوند. در این شرایط در صورتی که کارفرما مصمم است بدون قطع جریان سیال فرایند جداسازی را انجام دهد، بهترین کار ایجاد یک مسیر موقتی فرعی و خارج کردن آن بخش از خط لوله است که قرار است روی آن عملیات نصب، تعمیر و یا تعویض صورت گیرد.

برای ایجاد مسیرهای فرعی موقت نیاز به دو عملیات انشعاب گرم هات تپ هست. به این شرح که دو سر بخشی که قرار است جدا شود اتصال اسپلیت تی نصب و جوشکاری شده، روی‌شان ولو قرار می‌گیرد و با نصب دستگاه هات تپ روی ولوها  عملیات برش گرم هات تپ به انجام می‌رسد. اکنون دو مجرا یا محل انشعاب جدید روی خط لوله واقع شده و می‌توان با نصب یک لوله به این دو سر یک اتصال انشعابی جدید ایجاد کرد. در چنین موقعیتی می‌توان بدون نیاز به کارکرد لوله‌ِی موجود از مجرای انشعاب جدید جریان سیال درون خط لوله را حفظ کرد.

پس از ایجاد مسیر فرعی از طریق هات تپ می‌توان فرایند جداسازی را انجام داد. برحسب نیاز انواع روش‌ها برای جداسازی لوله وجود دارد برای مثال منجمد کردن لوله و انجام عملیات روی جداره‌ی آن یک روش محسوب می‌شود اما رایج‌ترین روش برای جداسازی لوله انسداد خط لوله یا استاپل می‌باشد. در این فرایند آن بخش از خط لوله که قرار است موقتاً از خط جدا شود از طریق پلاگ‌های مسدود کننده‌ای که به درون لوله هدایت می‌شوند مسدود شده و امکان انجام هر گونه عملیات روی آن مقدور می‌شود.

البته لازم به ذکر است برای انجام استاپل، علاوه بر دو هات تپ که جهت ایجاد خط فرعی انجام می‌شود، نیاز به دو عملیات انشعاب گرم هات تپ سایز به سایز دیگر نیز هست. چرا که برای دسترس‌پذیری خط لوله و امکان ورود پلاگ‌ها به درون خط لوله می‌بایست مجرای ورودی تعبیه شده باشد. در این خصوص نیز پس از نصب و جوشکاری اسپلیت تی روی لوله و قرار داد ولو روی آن، هات تپ انجام می‌شود و پس از آن ولو بسته شده، دستگاه استاپل روی ولو قرار می‌گیرد و با باز کردن ولو عملیات انسداد خط لوله از طریق پلاگ‌ها انجام می‌شود.