یکشنبه 28 شهریور 1395

مشکلات هات تپ در اعماق آب

انشعاب داغ هات تپ خطوط لوله در شرایط معمول تابع دستورالعمل‌هایی است که با وجود اقتضائات و ویژگی‌های خاص هر فرایند، دارای نقاط اشتراک عدیده‌ای هستند. عملیات انشعاب گیری گرم هات تپ در اعماق آب نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تابع اصول مشترکی هستند. البته در دستورالعمل‌های هات تپ در اعماق آب عطف توجه به مسئله‌ی آب‌بندی اتصالات بسیار حائز اهمیت است.

معمولاً وقتی هات تپ در خشکی انجام می‌شود توجه طراحان و مجریان عملیات بر آب‌بندی معطوف به ممانعت از نشتی سیال درون لوله به بیرون است، اما در هات تپ اعماق دریا باید به آب‌بندی اتصالات جهت ممانعت از نشت آب به درون اتصالات و محیط داخلی مجموعه‌ی هات تپ نیز توجه داشت.

نکته‌ی حائز اهمیت دیگر اپراتورهای مجری عملیات هات تپ هستند. معمولاً پیمانکاران اجرایی هات تپ کارآموخته و مجرب می‌باشند اما از آن‌جا که الزامی برای آشنایی هات تپ کاران با کار در عمق آب وجود ندارد، جهت این قسم عملیات‌ها معمولاً مشکل بکارگیری نیروی حرفه‌ای حین برش گرم هات تپ وجود دارد. در این عملیات‌ها معمولاً از غواصان آشنا به کار فنی استفاده می‌شود اما این غواصان لزوماً آشنایی با فرایند هات تپ حین ندارند. بدون شک بخش زیادی از نشانه‌ها و علایم راهنمای کار حین برش از رفتار دستگاه و عملکرد به اپراتور مجری هات تپ منتقل می‌شود و وی فقط در صورت تسلط بر کنش و واکنش‌های دستگاه حین کار می‌تواند پی به میزان صحت و دقت عملیات ببرد. برای مثال سنگین شدن باردهی به شفت یا سبک شدن یکباره‌ی آن نشانه هایی هستند که تنها اپراتور مجرب هات تپ پی به معنایشان می‌برد. البته که در این شرایط مهندسان و اپراتورهای مجرب و مسلط باید آموزش‌های لازم به غواصان را داده باشند اما این فرایند در عمل کارایی کافی نخواهند داشت.

در چنین شرایطی دسترس‌پذیر کردن اتفاقاتی که درون مجموعه اتصالات و دستگاه هات تپ حین عملکرد برش گرم به وقوع می‌پیوندد بسیار راهگشاست. تعبیه سنسورها جهت تشخیص فعل و انفعالاتی که در فضای درونی مجموعه‌ی هات تپ و اتصالات بوقوع می‌پیندد یکی از راهکارهای رفع این معضل محسوب می‌شود. علاوه بر این جاگذاری دوربین‌ها در محل انجام هات تپ  و کنترل و بازرسی آن‌ها از طریق مانتیورها راه حل دیگر تسلط مجریان هات تپ بر وقایعی است که حین عملیات بوقوع می‌یپوندند.

بدیهی است ارتباط صوتی مستمر مجریان هات تپ با غواصان، دریافت گزارش از گام به گام مراحل در حال اجرا و راهنمایی غواصان حین کار بسیار راهگشا خواهد بود. بدیهی است اگر مجموعه‌ی این امکانات توأمان  با یکدیگر در اختیار مجری انشعاب داغ باشد طبیعتاً معضلات ناشی از مار در اعماق دریا به حداقل خواهد رسید. مجریان و بازرسان می‌توانند از طریق مانیتورینگ مستمرفرایند هات تپ از طریق سنسورها و دوربین‌ها و کسب اطلاع از غواصان، بهترین راهنمایی‌ها جهت واکنش صحیح غواصان حین برش گرم را به آن‌ها منتقل کرده و ضعف عدم مهارت ایشان در انجام کار را رفع کنند.