چهارشنبه 3 شهریور 1395

دستگاه هات تپ متناسب با کار انشعاب گرم

دستگاه هات تپ فرایند نهایی و اصلی عملیات انشعاب گرم را به انجام می‌رساند. در صورتی که تمام مراحل پیشین با موفقیت و بدون بروز ایراد به اتمام برسند، عملیات سوراخکاری از طریق دستگاه هات تپ قاعدتاً چندان مشکلی نخواهد داشت مگر آن‌که ایرادی در دستگاه یا فرایند سوراخکاری بروز دهد. بنابراین تناسب دستگاه هات تپ با مقتضیات عملیات یکی از شروط انجام موفقیت آمیز عملیات انشعاب داغ است. در این راستا، دستگاه هات تپ از جنبه‌های زیر باید متناسب با نوع عملیات باشد:

سایز دستگاه: سایز دستگاه هات تپ باید متناب با سایز انشعاب خط لوله باشد. استفاده از دستگاه‌های سایز کوچک برای عملیات‌های انشعاب بزرگ توجیه فنی ندارد. دستگاه‌ها بر حسب سایز‌های مختلف طراحی و ساخته می‌شوند و توان تحمل فشار سایزهای بزرگ‌تر را ندارند.

تحمل مشخصات فنی خط لوله را داشته باشد: نوع سیال، فشار سیال و جنس لوله‌ای که عملیات انشعاب داغ روی آن انجام می‌شود در انتخاب و تجهیز دستگاه هات تپ تأثیر‌گذار است. برای مثال برای خط لوله حاوی سیال بخار با فشار و دمای بالا انجام اقدامات ویژه جهت تجهیز و تقویت دستگاه هات تپ ضروری است. با توجه به سیالیت بسیار بالای بخار در صورت بروز کوچک‌ترین ایرادی بدون ترتیب پرسنل یا تجهیزات متحمل خسارت خواهند شد. بنابراین تنظیم دستگاه، تست فشار، تست پیشروی شفت و دوران کاتر و... بر حسب فشار و دمای سیال باید انجام گیرد. در صورت هر گونه تردیدی در خصوص عدم تحمل مشخصات خط لوله توسط دستگاه هات تپ، باید اقدام به عملیات امتناع کرد.

به اتصالات و  اسپلیت تی گیر نکند: طریقه‌ی اسمبل کردن اجزاء و قطعات دستگاه هات تپ باید بقدری دقیق باشد که حین پیشروی شفت، کاتر و سایر اجزای دستگاه درگیری با اتصالات خط لوله نداشته باشند. خصوصا با توجه به این‌که پیشروی دستگاه درون اسپلیت تی انجام می‌شود، بروز هر گونه درگیری بین کاتر و اسپلیت تی پیش یا حین برش، در فرایند انشعاب‌گیری خط لوله مزاحمت ایجاد می‌کند. پیش از انجام عملیات باید از دقت نصب اجزا اطمینان حاصل کرد.

مته بتواند کوپن را بیرون بکشد: مته راهنمای دستگاه هات تپ، که اولین سوراخ را روی لوله ایجاد می‌کند باید طوری تنظیم شده باشد که حین پیشروی شفت دچار لقی نشود. بعلاوه، این قطعه دارای پین‌هایی است که به منظور استخراج کوپن لوله تعبیه شده‌اند. به این صورت که پین باز شده و با جداره‌ی داخلی لوله درگیر می‌شود، و حین عقب‌نشینی شفت پس از اتمام برش کوپن را با خود بیرون می‌کشد. باید نسبت به عملکرد پین اطمینان حاصل کرد، چرا که استخراج کوپن مطمئن‌ترین راه برای حصول اطمینان از موفقیت کامل عملیات انشعاب خط لوله به روش داغ است.

مته توان سوراخ کردن لوله را داشته باشد: چنان‌که اشاره شد مته راهنما اولین جزء از دستگاه هات تپ است که لوله را سوراخ می‌کند و درون آن پیش‌روی می‌کند. از این‌رو بر حسب جنس و ضخامت لوله، مته باید طوری تجهیز و آماده شده باشد که حین فرایند سوراخکاری، بدون وقفه و بدون ایراد فرایند سوراخکاری را به طور کامل انجام دهد. عملکرد نادرست مته راهنما حین سوراخکاری کل پروژه را با چالش مواجه خواهد کرد.

کاتر توان برش لوله را داشته باشد: بعد از مته کاتر دستگاه هات تپ که حین پیشروی شفت دارای حرکت دورانی می‌شود، با لوله درگیر شده و برش اصلی را انجام می‌دهد. در این مورد نیز کاتر و اجزای برش آن باید کاملاً متناسب با سایز لوله، ضخامت، جنس و آلیاژ آن انتخاب شوند. برش هات تپ یک فرایند پیوسته است و امکان قطع عملیات و انجام اقدامات اصلاحی در آن وجود ندارد. از این‌رو بهتر است پیش از آغاز عملیات تدابیری برای پیشگیری از وقوع هر گونه خرابی حین کار اتخاذ شود.