پنجشنبه 29 مهره 1395

هات تپ و ظرفیت‌های امکان‌سنجی

انشعاب گرم یا هات تپ از بدو پیدایش توسط مجریان و پیمانکاران مختلف مراحل تکامل و ارتقایی را تجربه کرده است. امروزه نیز مجریان بین‌المللی و متبحر انجام عملیات هات تپ ضمن رقابت جهت یافتن بهترین و نوین‌ترین راه‌کارها بمنظور افزایش بهره‌وری کار، الگوهایی جدید برای انجام بهتر عملیات هات تپ انجام تدوین می‌کنند. این اقدامات بمنطور افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، کاهش هزینه نیروی انسانی و افزایش ضریب ایمنی نیروی کار حین انجام مراحل فرایند هات تپ به انجام می‌رسد. اما این عرصه هنوز دامنه گسترده‌ای برای گشودن دریچه‌های جدید دارد و همچنان فعالان و مجریان فرایند هات تپ می‌کوشند بهترین روش‌ها برای انجام صحیح عملیات را ارائه دهند.

بنابراین هات تپ خطوط لوله و مخازن عرصه گسترده‌ای است که امکان ارتقای آن همچنان بر روی صاحبان این صنعت گشوده است. البته باید به این نکته توجه داشت که مجموعه‌ای می‌تواند در نیل به این هدف موفق باشد که تمامی ابزارها و شرایط لازم جهت ارتقای فرایندها و دستورالعمل‌ها را در نظر داشته باشد. در واقع برای ارتقای تکنولوژی هات تپ یک واحد اجرایی نیازمند دید فرایندی است، یعنی اگر چنین هدفی را دنبال می‌کند باید تمامی اجزای سازمانی خود را در راستای آن بسیج کند. تقویت واحدهای فنی و مهندسی یکی از گام‌های اساسی در راستای نیل به این هدف است. چراکه این واحدها بهترین محمل برای گشودن عرصه‌های جدید محسوب می‌شوند.

برای شرح بیشتر باید اشاره کرد که همچون هر فرایند صنعتی دیگر، اولین گام برای تدوین دستورالعمل اجرایی فرایند هات تپ، امکان‌سنجی انجام کار می‌باشد. به عبارتی ابتدا باید مطالعات اولیه در خصوص ممکن بودن یا نبودن انجام عملیات هات تپ برای هر سفارش خاص مورد بحث و بررسی قرار گیرد. حال، مجریان هات تپ می‌توانند با افزایش ظرفیت این گام، عرصه‌های جدید برای عملیات هات تپ بگشایند. از روز اولی که این فن‌آوری پا به عرصه صنایع نفت و گاز گذاشت، بسیاری از ظرفیت‌های آن شفاف نبودند. به مرور و با گسترش مطالعات و بررسی‌ها بود که ظرفیت‌های اجرایی این فرایند بر صاحبان صنایع خطوط لوله گشوده شد. اکنون نیز می‌بایست با تداوم این مطالعات ظرفیت‌ها و قابلیت هایی که عملیات هات تپ می‌تواند در صنایع نفت و گاز بروز دهد انکشاف کرد.

بیشتر شدن قلمرو کاربردی فن‌آوری هات تپ به گسترش کاربرد و رواج آن در صنایع نفت و گاز می‌انجامد و بدین ترتیب ظرفیت این تکنولوژی در خدمت‌رسانی به صاحبان صنایع افزوده خواهد شد. عکس این مسئله نیز صدق می‌کند، به این معنا که اگر مجریان هات تپ ضمن مطالعات امکان‌سنجی راهبردهایی نوین و بدیل عملیات انشعاب گرم هات تپ یافتند، طبیعتاً می‌بایست رشد و توسعه این بدیل‌ها در دستورکار قرار گیرد. آن‌چه مهم است ارائه خدمات با هزینه کمتر، در بازه زمانی کوتاه‌تر و با ایمنی بیشتر خواهد بود و مزیت عملیات هات تپ نیز در همین نکته است. بنابراین در صورتی که راهکاری جایگزین با مزیت نسبی بالاتر ابداع شد، بدون شک استفاده از آن الزامی خواهد بود.

 شرکت پیشگام صنعت ابزار نیز طی سالیان اخیر با ارتقای ظرفیت‌های خود در این زمینه کوشیده است پیچیدگی فرایندها و عملکردها که گاهاً به نظر می‌رسید حل آنها به واسطه فرایند هات تپ امکان پذیر نیست را رفع کند. ارائه پیشنهادات و ابداع راهکارها به ضمیمه فرایند اصلی هات تپ، یکی از نتایج مطالعات و امکان‌سنجی‌های مهندسی ما محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر از عواید آن بهره برده و توانسته‌ایم به صاحبان محترم صنایع نفت و گاز انتقال دهیم.