نتایج جستجو برای : انشعاب داغ

جداسازی خطوط لوله از طریق هات تپ

جداسازی خطوط لوله و استاپل یکی از کاربردهای عملیات انشعاب گرم هات تپ محسوب می باشد.

ادامه مطلب ←
یکشنبه 28 شهریور 1395
مشکلات هات تپ در اعماق آب

هات تپ در اعماق آب از آنجا که معمولاً بدون حضور مستقیم مجریان هات تپ و اغلب توسط غواصان آموزش دیده انجام می شود، ممکن است مشکلاتی به همراه داشته باشد که رفع شان در انجام موفق انشعاب داغ مثمر ثمر خواهد بود.

ادامه مطلب ←
پنجشنبه 18 شهریور 1395
مجوزهای مورد نیاز برای هات تپ

انجام عملیات هات تپ پیش از هر چیز نیازمند اخذ مجوز کار از کارفرما جهت حصول اطمینان از هماهنگی های فنی و ایمنی مربوطه است.

ادامه مطلب ←
نگرش فرایندی؛ راه رفع ایرادات هات تپ

انجام موفق عملیات هات تپ علاوه بر تبحر فنی و توانمندی اقتصادی، به ابزارهای فرایندی و سیستمی نیز نیاز دارد. نگرش فرایندی به مراحل عملیات هات تپ از مفروضات انجام موفق و بدون ایراد انجام عملیات بشمار می رود.

ادامه مطلب ←
پنجشنبه 11 شهریور 1395
موارد استفاده از هات تپ

عملیات هات تپ علاوه بر انشعاب گیری، دارای کاربردهای متعدد دیگری است.

ادامه مطلب ←
12