پنجشنبه 18 شهریور 1395

مجوزهای مورد نیاز برای هات تپ

هات تپ خطوط لوله و مخازن بدلیل ماهیت پیچیده‌ی خود مجموعه‌ای از دپارتمان‌های واحد صنعتی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و از این‌رو، وجود هماهنگی‌های لازم میان واحدهای مرتبط حین انجام عملیات ضروری است. در ظاهر امر عملیات روی بخشی از لوله یا مخزن انجام شده و از این حیث هماهنگی با واحد مرتبط با آن بخش مشخص کافی بنظر می‌رسد، اما در واقعیت امر، تیم مجری انشعاب گرم باید از بسیاری از فاکتورهای زنده و جاری مجموعه‌ی صنعتی حین جوشکاری و نصب اسپلیت تی روی لوله، و نیز انجام انشعاب داغ هات تپ مطلع باشد.

برای مثال حین عملیات هات تپ مجری پروژه باید از میزان فشار سیال و ثبات آن حین اجرای عملیات مطمئن باشد، حال آن‌که به هر دلیلی ممکن است دپارتمان دیگری در آن ساعات مشخص نیازمند کاهش یا افزایش مقطعی فشار سیال باشد. در این شرایط اگر هماهنگی‌های لازم صورت نگرفته باشد عملیات با مخاطراتی جدی مواجه خواهد شد.

بروز آسیب و عدم کارکرد در بخشی از مجموعه‌ی صنعتی که می‌تواند بر عملیات هات تپ اثر بگذارد، اگر به اطلاع مجری عملیات هات تپ نرسد مخاطراتی بهمراه خواهد داشت. از سوی دیگر بروز هر گونه ایراد در عملیات هات تپ می‌تواند مشکلاتی نظیر افت فشار، نشتی، انفجار و... به همراه آورد که در صورت عدم اطلاع سایر دپارتمان‌های مرتبط می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری برای مجموعه به بار آورد.

از این‌رو، وجود هماهنگی میان واحدهای مرتبط حین انجام گام‌های فرایند هات تپ، از مرحله نصب اسپلیت تی، تا نصب ولو، تست فشار و نشتی و انجام عملیات هات تپ ضروری است. حتی الامکان جهت افزایش ضریب ایمنی تمامی واحدهای فنی مجموعه باید از انجام عملیات مطلع باشند.

علاوه بر این، اخذ مجوزهای انجام کار نیز از الزاماتی است که معمولاً کارفرما بر گردن مجری هات تپ می‌گذارد. این مجوزها خود ابزاری محسوب می‌شوند جهت اطلاع کارفرما از زمان و مکان اجرای عملیات هات تپ. بدیهی است اگر به هر دلیلی بخشی از مجموعه آمادگی فنی یا ایمنی انجام عملیات هات تپ در نقطه‌ی مشخص را نداشته باشد، کارفرما پرمیت مربوطه را صادر نکرده و تا فراهم شدن کلیه پیش‌شرط‌های انجام عملیات، هات تپ به تأخیر می‌افتد.

بطور کلی ماهیت فرایندی کار گرم هات تپ اخذ مجوزهای چندگانه را می‌طلبد، چرا که واحدها و فرایندها و متغیرهای متعددی را حین کار درگیر خود می‌کند، اما اصلی‌ترین و عام‌ترنی مجوزهای هات تپ را می‌توان بشرح زیر ذکر کرد:

پرمیت انجام کار: نفس انجام کار هات تپ، تهیه مقدمات، تجهیزات والزامات آن به خودی خود مستلزم تهیه برخی امکانات از طرف کارفرماست، و همچنین درگیری و تردد مکرر اپراتورهای انجام هات تپ در محل مجموعه‌ی صنعتی، اخذ مجوز انجام کار جهت کسب اطلاع کارفرما از نفس انجام کار و حضور پرسنل در محیط کار ضروری است. کارفرما جهت انجام هماهنگی‌های لازم، تهیه امکاناتی نظیر آب و برق و تسهیلات، عدم تداخل کارها و... از حضور نیروها مطلع شده و مجوز انجام کار را صادر می‌کند.

پرمیت ایمنی سیستم حریق آتش: بدلیل اهمیت بالای ایمنی در کار گرم هات تپ، هم کارفرماو هم مجری عملیات باید الزامات ایمنی را تمام و کمال مورد توجه قرار دهند. در این راستا، حضور کارشناسان ایمنی کارفرما، برآورد شرایط ایمنی کار و تهیه ابزارها و تجهیزات ایمنی کار ضروری بنظر می‌رسد. خصوصاً حین جوشکاری اسپلیت تی روی لوله، و مهم‌تر از آن حین اجرای عملیات هات تپ امکانات اطفاء سریع حریق باید آماده باشد. حتی تجهیزات حمل و انتقال سریع مصدوم به مراکز بهداشتی نیز باید پیش‌بینی شده باشد. در این خصوص نیز مجوزهای لازمه باید صادر شود. تنها پس از کسب اطلاع کارفرما از عملیات و تهیه‌ی تسهیلات مذکور است که پرمیت ایمنی کار صادر خواهد شد.  

پرمیت انجام کار گرم: برش لوله یا مخزن از طریق انشعاب‌گیری گرم هات تپ آخرین مرحله در فرایند هات تپ می‌باشد که به طور ویژه نیازمند اخذ مجوزهای لازم است. این مرحله حساس‌ترین گام در هات تپ محسوب می‌شود و از این رو باید به طور مشخص در خصوص زمان و مدت انجام عملیات به کارفرما اطلاع‌رسانی کافی صورت گیرد.

پروژه‌ی هات تپ محصول همکاری و تعامل مستمر کارفرما و مجری انجام عملیات است. طرفین باید نیازهای یکدیگر را برآورده، و حداکثر تلاش جهت ارتقای بیشتر کیفیت و ایمنی انجام عملیات را داشته باشند. مجوزهای سه گانه فوق در این راستا و بمنظور مستندسازی تعامل‌هاو همکاری‌ها تدوین می‌شود.