نتایج جستجو برای : کار گرم

هات تپ روی چه سیالاتی ممکن نیست؟

اولین گام در فرایند هات تپ براورد امکان انجام عملیات انشعاب گرم بر اساس ویژگیهای فنی و اطلاعاتی از خط لوله است که کارفرما ارائه داده است.

ادامه مطلب ←
پیش شرط‌های آغاز انشعاب گرم هات تپ

انجام عملیات هات تپ مشروط به پیش بینی تمام متغیرها، ارائه راهکار برای رفع ایرادات و تدوین آن ها در یک لیست جامع می باشد.

ادامه مطلب ←
پنجشنبه 18 شهریور 1395
مجوزهای مورد نیاز برای هات تپ

انجام عملیات هات تپ پیش از هر چیز نیازمند اخذ مجوز کار از کارفرما جهت حصول اطمینان از هماهنگی های فنی و ایمنی مربوطه است.

ادامه مطلب ←
تأثیر فشار پایین سیال بر اجرای عملیات ها

آیا جریان و فشار پایین سیال همیشه به اجرای عملیات هات تپ کمک خواهد کرد؟

ادامه مطلب ←