نتایج جستجو برای : هات تپ خطوط لوله

جوشکاری و الزامات آن در هات تپ

جوشکاری از مراحل کلیدی در فرایند هات تپ محسوب می شود و بنابراین لحاظ کردن استانداردهای بین المللی و تجارب در این گام نقش بالایی در صحت و دقت فرایند هات تپ خواهد داشت.

ادامه مطلب ←
پنجشنبه 11 شهریور 1395
موارد استفاده از هات تپ

عملیات هات تپ علاوه بر انشعاب گیری، دارای کاربردهای متعدد دیگری است.

ادامه مطلب ←
پنجشنبه 28 مرداد 1395
نصب اتصال اسپلیت تی روی لوله

اتصال اسپلیت تی روی خطوط لوله که پیش از انجام هات تپ انجام می گیرد تابع ملاحظات فنی و ایمنی متعددی است که توجه به آن ها از الزامات کار گرم می باشد

ادامه مطلب ←
تست فشار  هیدرو استاتیک برای هات‌تپ

پیش از اجرای عملیات هات تپ باید از مقاومت و استحکام اسپلیت تی و دستگاه هات تپ حین اجرای فرایند هات تپ مطمئن شد. از طریق تست فشار هیدرواستاتیک و با اعمال فشاری بیش از فشار زنده ی خط، می توان مقاومت دستگاه و اسپلیت تی در مقابل فشار کاری را مورد سنجش قرار داد.

ادامه مطلب ←
یکشنبه 6 تیر 1395
کتابچه هات تپ

کتابچه حاوی اطلاعات شرکت پیشگام صنعت ابزار و شرح فرایند هات تپ

ادامه مطلب ←
12