نتایج جستجو برای : جوشکاری اسپلیت تی

انجام هات تپ در خطوط فرساشیمی

انجام دو عملیات هات تپ در پتروشیمی مبین جنب خطوط لوله فرساشیمی

ادامه مطلب ←
پنجشنبه 18 شهریور 1395
مجوزهای مورد نیاز برای هات تپ

انجام عملیات هات تپ پیش از هر چیز نیازمند اخذ مجوز کار از کارفرما جهت حصول اطمینان از هماهنگی های فنی و ایمنی مربوطه است.

ادامه مطلب ←
پنجشنبه 28 مرداد 1395
نصب اتصال اسپلیت تی روی لوله

اتصال اسپلیت تی روی خطوط لوله که پیش از انجام هات تپ انجام می گیرد تابع ملاحظات فنی و ایمنی متعددی است که توجه به آن ها از الزامات کار گرم می باشد

ادامه مطلب ←
لزوم دریافت مجوز عملیات انشعاب داغ هات ت

انجام عملیات انشعاب گرم هات تپ بدون دریافت مجوزهای صادره از طرف کارفرما مجاز نیست.

ادامه مطلب ←