شنبه 23 مرداد 1395

لزوم دریافت مجوز عملیات انشعاب داغ هات ت

هات تپ خطوط لوله خصوصاً در مجموعه‌های پالایشگاهی و پتروشیمی بدون هماهنگی با سایر واحدهای مجموعه به هیچ وجه قابل توجیه نیست. از آن‌جا که اجزای یک مجموعه دارای ارتباط و وابستگی متقابل با یکدیگر می‌باشند، هر گونه عملکرد نامتعارف روی یک بخش سایر واحدها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، با وجود تمامی پیش‌بینی‌های لازم در خصوص صحت و دقت عملیات انشعاب داغ هات تپ، باز هم در حین عملیات ممکن است به دلایلی نظیر اشتباه نیروی انسانی و سایر وقایع پیش‌بینی ناپذیر، آسیب‌هایی به ناحیه انجام هات تپ وارد شود که کل مجموعه را تحت تأثیر قرار دهد. برای مثال وقوع نشتی حین هات تپ افت فشار سیال درون لوله، طبیعتاً کل مجموعه را با چالش‌هایی مواجه خواهد کرد.

از این‌رو آمادگی تمامی واحدهای مجموعه نسبت به چنین چالش‌هایی از الزامات کار گرم هات تپ می‌باشد. در این راستا، مجری انجام عملیات باید از پیش در خصوص زمان دقیق انجام کار گزارشات کامل به مدیریت مجموعه پالایشگاهی و پتروشیمی را داده و نسبت به دریافت مجوز انجام کار اقدامات لازم را صورت داده باشد. انشعاب داغ بدون کسب مجوز از کارفرما به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. مدیریت مجموعه می‌بایست از زمان انجام عملیات اطلاع داشته و تدابیر لازم جهت واکنش منطقی در برابر چالشهای بالقوه حین عملیات هات تپ را  داشته باشد. اطلاع‌رسانی به تمامی واحدهای مجموعه، اتخاذ تدابیر کنترلی و فنی، آمادگی و هماهنگی نیروی انسانی مجموعه جهت واکنش سریع در مقابل هر گونه ایراد فنی یا خطر ایمنی، و آمادگی کامل واحدهای بهداشت و ایمنی صنعتی، و حتی آتش‌نشانی برای مهار هر گونه آسیب محیطی و انسانی از اقداماتی است که مدیریت مجموعه باید جهت رفع ایرادات بالقوه عملیات هات تپ انجام دهد.

همچنین تیم مجری عملیات به جهت کار در سایت کارفرما و عدم دسترسی به تمام تجهیزات مورد نیاز خود، نیازمند دریافت برخی تجهیزات مورد نیاز برای عملیات از کارفرماست. برای مثال، وجود جرثقیل برای انتقال دستگاه و انجام عملیات در ارتفاعات بالا ضروری است. مدیریت مجموعه بر اساس ساعات اعلامی مجری عملیات است که تجهیزات و نیروی انسانی لازم برای هات تپ را فراهم می‌کند.