نتایج جستجو برای : اسپلیت تی هات تپ

پنجشنبه 28 مرداد 1395
نصب اتصال اسپلیت تی روی لوله

اتصال اسپلیت تی روی خطوط لوله که پیش از انجام هات تپ انجام می گیرد تابع ملاحظات فنی و ایمنی متعددی است که توجه به آن ها از الزامات کار گرم می باشد

ادامه مطلب ←
چگونه از صحت عملیات هات تپ مطمئن شویم؟

حین انجام عملیات هات تپ، از آن جا که امکان بازرسی چشمی از صحت عملیات وجود ندارد، باید از فنون دیگر جهت تشخیص درستی عملیات استفاده کرد. در این مقاله به برخی روش ها جهت حصول اطمینان از صحت عملیات هات تپ اشاره می شود.

ادامه مطلب ←
تست فشار  هیدرو استاتیک برای هات‌تپ

پیش از اجرای عملیات هات تپ باید از مقاومت و استحکام اسپلیت تی و دستگاه هات تپ حین اجرای فرایند هات تپ مطمئن شد. از طریق تست فشار هیدرواستاتیک و با اعمال فشاری بیش از فشار زنده ی خط، می توان مقاومت دستگاه و اسپلیت تی در مقابل فشار کاری را مورد سنجش قرار داد.

ادامه مطلب ←