شنبه 16 مرداد 1395

چگونه از صحت عملیات هات تپ مطمئن شویم؟

هات تپ از فرایندهایی در خطوط لوله محسوب می‌شود که با توجه به لزوم آب‌بندی کامل تمام اتصالات، امکان رؤیت فرایند اصلی یعنی برش لوله در آن وجود ندارد. از این‌رو مجری عملیات نمی‌تواند به صورت چشمی از صحت و دقت عملیات هاتتپ اطمینان حاصل کند. شناسایی و درک آن‌چه حین اجرای عملیات و ضمن برش لوله به وقوع می‌پیوندد در توان یک تیم عملیاتی متبحر و مسلط به دستگاه هات تپ و اجزای آن، گام‌های اجرایی عملیات و طرز رفتار محرک دستگاه است. با این وجود علائمی عام برای تشخیص صحت عملیات هات تپ وجود دارند که به این شرح است:

- شیر تخلیه دستگاه هات تپ: دستگاه هات تپ دارای یک شیر تخلیه می‌باشد که اصلی‌ترین کاربرد آن تخلیه دستگاه از هر گونه سیال و ماده پیش و پس از انجام عملیات است. این ابزار همچنین می‌تواند نقش راهنمای ما جهت تشخیص صحت فرایند برش محسوب شود. به این صورت که حین انجام هات تپ زمانی که تکنسین‌ها حدس زدند فرایند برش یا حداقل بخشی از آن به انجام رسیده است می‌توانند با گشودن شیر تخلیه حدس خود را امتحان کنند. در صورت خروج سیال از شیر می‌توان به صحت عملیات پی برد. البته این روش نمی‌تواند اطمینان کامل در خصوص اجرای عملیات بدهد چراکه ممکن است فقط بخشی از ناحیه برش، بریده شده باشد و سیال از همان محل خارج شود.

- کوپن: کوپن لوله مطمئن‌ترین نشانه‌ی صحت و دقت عملیات هات تپ محسوب می‌شود. مته راهنمای دستگاه هات‌تپ دارای چند پین می‌باشد که حین پیشروی دستگاه و برش لوله با جداره داخلی لوله درگیر می‌شوند. پس از اتمام عملیات و عقب نشینی شفت، از محل درگیری پین و قسمت بریده شده لوله (کوپن)، کوپن نیز همراه شفت عقب نشینی می‌کند. از این رو پس از باز کردن دستگاه هات‌تپ قاعدتاً کوپن یا بخش بریده شده لوله نیز باید از مجموعه خارج شود. در واقع کوپن لوله اصلی‌ترین گواه بر صحت و دقت کامل عملیات هات تپ محسوب می شود و در صورتی که به هر دلیل، کوپن لوله رؤیت نشود، می‌توان در صحت عملیات تردید کرد. البته ممکن است برش کامل انجام شده و به دلایلی نظیر عملکرد نادرست پین‌ها کوپن استخراج نشود ولی در صورتی که کوپن رؤیت نشد باید بررسی‌های لازم در خصوص چرایی امر صورت گیرد.

- رفتار ابزار باردهی حین اجرای عملیات: در صورتی که باردهی به دستگاه هات تپ، به صورت دستی انجام شود، نیروی کار ماهر به رفتار لوله و دستگاه می‌تواند حین باردهی و انجام عملیات تا حدود زیادی از  صحت و دقت فرایند برش هات تپ مطمئن شود. چرا که در نقاط شروع و پایان درگیری نیروی لازم برای باردهی تغییر می‌کند و مجری عملیات از تغییرات رخ داده می‌تواند پی به صحت برش ببرد.

عوامل دیگر نظیر سنجش تغییر فشار موتور محرک دستگاه هات تپ و... نیز می‌توانند راهنمای مجریان هات تپ در خصوص صحت عملیات محسوب شوند اما به طور کلی مطمئن‌ترین و شناخته شده ترین عامل نشان‌گر صحت عملیات هات تپ استخراج کوپن بریده شده‌ی لوله پس از انجام عملیات می‌باشد.