سه شنبه 9 شهریور 1395
توسعه مراکز کارگاهی شرکت پیشگام صنعت ابزار

شرکت پیشگام صنعت ابزار در جلسه بازنگری مدیریت شهریور ماه خود، برنامه‌ی میان مدت خود جهت شش ماهه دوم سال 1395 را بحث و تدوین کرد. در این جلسه ابتدا نسبت به عملکرد مجموعه‌ی شرکت و دپارتمان‌های آن در شش ماهه اول سال 1395 مروری کلی انجام شد و مجموعه‌ی مدیریتی شرکت با سنجش عملکرد واحدها نسبت به اهداف تعریف شده در شش ماهه‌ی نخست، به ارزیابی دستاوردهای شرکت در جهت نیل به اهداف این بازه‌ی زمانی پرداخت.

بزرگ‌ترین دستاوردهای ما انجام عملیات Hi Stop در واحد اولفین مجتمع پتروشیمی فجر بود که در جلسه مدیریت در خصوص ابعاد آن بحث شد  وثمرات این پروژه در قالب بسته‌های فنی جمع‌آوری و برای استفاده در تجارب بعدی ثبت شد. واحد اولفین این مجتمع بزرگ‌ترین واحد اولفین در دنیا می‌باشد و اخیراً به خاطر بروز نشتی در یکی از لوله‌ها دچار افت و کاهش بازدهی شده بود. شرکت پیشگام صنعت ابزار با تدوین دستورالعمل رفع نشتی و ارائه‌ی آن به کارفرما، نظر تیم مهندسی را در خصوص توجیه فنی و ایمنی کار جلب کرد و سپس با انجام عملیات به بهترین شکل ممکن، موفق به رفع نشتی مذکور گردید. انجام عملیات انشعاب گیری گرم هات تپ 24 اینچ روی خط لوله 36 اینچ پالایشگاه اربیلا نیز از دیگر دستاوردهای ما محسوب می‌شد که با توجه به جنس لوله و فشار بالای حدود 70 باری خط، در نوع خود منحصر بفرد بود.

پس از مرور عملکرد شش ماهه اول، مدیریت شرکت پیشگام تصمیمات لازم جهت تداوم موفقیت‌ها در شش ماهه دوم را نیز تدوین کرد. انجام تغییرات بارز در سیستم مدیریت کیفیت جهت رفع معایب فرایندی شرکت، تقویت واحد مدیریت پروژه جهت افزایش بازدهی زمانی و فنی پروژه‌ها، و تقویت و فعال‌تر کردن کارگاه‌های شرکت در مناطق مختلف از نتایج جلسه مذکور محسوب می‌شد. در این خصوص تصمیماتی در مورد تبدیل کارگاه شرکت پیشگام صنعت ابزار در ماهشهر به قطب انجام عملیات هات تپ، استاپل، فلنج فیسینگ و سایر خدمات خطوط لوله اتخاذ شد. مهم‌ترین دستاورد این تصمیم کاهش زمان هدر رفت انجام پروژهف کاهش هزینه و نیز دسترسی بیشتر به بازار کشورهای منطقه، خصوصاً کشوذرهای حاشیه خلیج فارس می‌باشد. علاوه بر این، توسعه خدمات و تجهیزات، تلاش برای آشنایی با جدیدترین تکنولوژی ها در زمینه انجام  عملیات هات تپ و ... و ابداع روش‌های نوین جهت تسریع و افزایش ضریب ایمنی فنی کارها جزو خطوط کلی شرکت می‌باشد و در دستورکار مستمر برنامه‌های ما قرار دارد.