یکشنبه 17 خرداد 1394
بی نظیر ترین عملیات هات تپ ایران در پالایشگاه اصفهان

هات­تپ 48 اینچ کلاس 150 بر روی لوله 48 اینچ فولاد کربنی انتقال آبپ


این عملیات که در پالایشگاه اصفهان انجام شد، در نوع خودش در ایران بی نظیر بود. برای اولین بار در ایران چنین عملیاتی با این اندازه (48 اینچ) بر روی خطوط انتقال آب انجام می¬شد. پیشگام صنعت ابزار این عملیات را با موفقیت در یک زمان باور نکردنی

هات­تپ 10 و 18 اینچ کلاس 150 بر روی خطوط 10 و 18 اینچ

در این عملیات، به علت اینکه فلوی سیال داخل لوله کم بود، یک جریان مجازی در خط به وجود آوردیم. این کار برای کاهش خطرات انفجار در حین عملیات هات­تپ انجام شد