نتایج جستجو برای : پرمیت هات تپ

پنجشنبه 18 شهریور 1395
مجوزهای مورد نیاز برای هات تپ

انجام عملیات هات تپ پیش از هر چیز نیازمند اخذ مجوز کار از کارفرما جهت حصول اطمینان از هماهنگی های فنی و ایمنی مربوطه است.

ادامه مطلب ←
لزوم دریافت مجوز عملیات انشعاب داغ هات ت

انجام عملیات انشعاب گرم هات تپ بدون دریافت مجوزهای صادره از طرف کارفرما مجاز نیست.

ادامه مطلب ←