نتایج جستجو برای : هات تپ مخازن

هات تپ و ظرفیت‌های امکان‌سنجی

مطالعات امکان سنجی نقش زیادی در ارتقای رو.شها و راهبردهای عملیات هات تپ دارند.

ادامه مطلب ←
پیش شرط‌های آغاز انشعاب گرم هات تپ

انجام عملیات هات تپ مشروط به پیش بینی تمام متغیرها، ارائه راهکار برای رفع ایرادات و تدوین آن ها در یک لیست جامع می باشد.

ادامه مطلب ←
انجام عملیات هات تپ روی مخازن و تانکرها

هات تپ روی مخازن و تانکرها خصوصیاتی منحصر بفرد در مقایسه با هات تپ خطوط لوله دارد که طبیعتا احتیاطات ویژه ای را نیز می طلبد.

ادامه مطلب ←