یکشنبه 31 مرداد 1395

انجام عملیات هات تپ روی مخازن و تانکرها

هات تپ مخازن و تانکرهای حاوی سیال و مواد شیمیایی جزو فرایندهای بسیار ویژه‌ای است که علاوه بر پیچیدگی‌های هات تپ خطوط لوله، برخی ویژگی‌های منحصربفردی را نیز دارد. خصوصاً در مورد جوشکاری جهت نصب اتصال باید بسیار احتیاط کرد، چرا که بر خلاف خطوط لوله که سیال در آن جریان دارد، در مخازن می‌توان گفت که سیال تقریبا راکد و ایستاست. این امر مخاطراتی هنگام جوشکاری و خود عملیات هات تپ ایجاد خواهد کرد، مگر آن‌که اقدامات احتیاطی از پیش انجام شده باشد. برخی خطرات بالقوه‌ای که می‌توانند حین جوشکاری و انشعاب داغ هات تپ بروز پیدا کنند به شرح زیر است:

-         زمانی که عملیات جوشکاری یا هات تپ انجام می‌شود مخزن تخلیه شود. یکی از کارکردهای مخازن بارگیری و تخلیه در زمان‌های معین است. باید توجه داشت که فرایندهای ویژه‌ی‌ تیم هات تپ همزمان با تخلیه یا بارگیری مخزن نباشد.

-         بهر دلیلی سطح سیال درون مخزن به پایین‌تر از نقطه‌ای برسد که جوشکاری روی آن انجام می‌گیرد. سیال درون مخزن بخشی از حرارت و دود ناشی از جوشکاری روی سطح مخزن را کاهش می‌دهد و در صورت فقدان این سیال طبیعتاً حرارت ایجاد شده یک منبع جدی احتراق خواهد بود.

-         جوشکاری نباید روی مخازن با دیوار ه‌ی دوجداره، و یا لوله‌های دارای روکش‌هایی از جنس شیشه، و آلیاژهای پلیمری و روکش‌فلزی انجام شود، مگر آن‌که پیش از آن یک شحص واجد شرایط از قبل بازرسی و تجزیه تحلیل‌های لازم را انجام داده و تشخیص داده باشد که می توان با حفظ ایمنی آن را انجام داد.

-         روی مخازن با ضخامت کم احتیاطات لازم برای جوشکاری بسیار ضروری است. خصوصاً مخازنی که هات تپ بصورت عمودی و از بالا به پایین دارند بسیار خطرناک‌اند. در صورت سوراخ شدن مخزن حین جوشکاری و تماس سیال با مواد ذوب ناشی از جوشکاری، خطرات جبران‌ناپذیری گریبان‌گیر مجریان هات تپ خواهد شد. در این خصوص رعایت احتیاطات بسیار ضروری است.

-         به طور کلی تا جای ممکن از هات تپ روی سقف مخازن اجتناب شود، مگر با رعایت احتیاط‌‌های ویژه و تیم مهندسی متبحر.

موارد فوق بخشی از اقدامات احتیاطی ویژه در خصوص کار روی مخازن را شامل می‌شوند. مجریان انشعاب گیری گرم هات تپ هرگز نباید هیچ یک از گام‌های اجرایی را بدون کسب مجوز کتبی از کارفرما انجام دهند. چه بسا مخازن در ساعات مشخص در حال انجام فرایندهای ویژه و در عین حال رؤیت ناپذیر باشد. آموزش‌های فنی ویژه به تیم اجرایی عملیات هات تپ می تواند بر ضریب ایمنی فنی کار بیفزاید. همچنین تعامل مستمر با کارفرما، دریافت شرح کار دقیق و روزانه‌ی مخزن، دریافت اطلاعات کامل از کارفرما در خصوص اقتضائات ایمنی کار روی مخزن باید در دستور کار مجری انشعاب گرم قرار گیرد. بهتر است حتی الامکان در کلاس‌ها و آموزش‌های ویژه‌ی ایمنی کارفرمایان نیز مشارکت صورت گیرد.