نتایج جستجو برای : انشعاب گرم هات تپ

پیش شرط‌های آغاز انشعاب گرم هات تپ

انجام عملیات هات تپ مشروط به پیش بینی تمام متغیرها، ارائه راهکار برای رفع ایرادات و تدوین آن ها در یک لیست جامع می باشد.

ادامه مطلب ←
پنجشنبه 18 شهریور 1395
مجوزهای مورد نیاز برای هات تپ

انجام عملیات هات تپ پیش از هر چیز نیازمند اخذ مجوز کار از کارفرما جهت حصول اطمینان از هماهنگی های فنی و ایمنی مربوطه است.

ادامه مطلب ←