نتایج جستجو برای : اتصالات هات تپ

نکات جوشکاری پیش از اجرای عملیات هات تپ

نکات اولیه در خصوص جوشکاری اتصالات پیش از اجرای عملیات هات تپ

ادامه مطلب ←
عملیات پیش حرارتی برای اتصالات هات‌تپ

انجام عملیات پیش حرارتی روی اتصالات هات تپ، خصوصاً روی اتصال ساخته شده اسپلیتی یکی از الزامات پیش از اجرای عملیات هات تپ محسوب می شود

ادامه مطلب ←