یکشنبه 23 خرداد 1395

عملیات پیش حرارتی برای اتصالات هات‌تپ

برای فلزات دارای اکو والانس کربنی و یا استحکام کششی بالا، عملیات پیش حرارتی بسیار راهگشا خواهد بود. اسپلیتی رایج‌ترین اتصالی است که در عملیات هات‌تپ مورد استفاده قرار می‌گیرد و به دلیل جایگاه و حساسیتی که درمحل انجام هات‌تپ دارد، توجه به تمام نکات در مورد آن ضروری بنظر می‌رسد. معمولاً ساخت اسپلیتی بر عهده مجری اجرای عملیات هات تپ می‌باشد که طبیعتاً بدلیل شناخت ماهیت کار خود، قادر به ساخت اسپلیتی متناسب با نیاز اتصال خواهد یود. در مواردی نظیر ساخت اسپلیتی انجام عملیات پیش حرارتی بسیار مورد تأکید قرار دارد چراکه هر گونه آسیب‌دیدگی جزئی نیز انجام عملیات هات تپ و میزان استحکام و ضریب تحمل اتصال روی خط پس از هات‌تپ را به مشکلاتی مبتلا خواهد کرد. عملیات پیش حرارتی مانع از ترک خوردگی اسپلیت‌تی می‌شود و میزان انعطاف پذیری آن در مقابل فشار اطراف را افزایش می‌دهد.