نتایج جستجو برای : عملیات حرارتی اسپلیتی

عملیات پیش حرارتی برای اتصالات هات‌تپ

انجام عملیات پیش حرارتی روی اتصالات هات تپ، خصوصاً روی اتصال ساخته شده اسپلیتی یکی از الزامات پیش از اجرای عملیات هات تپ محسوب می شود

ادامه مطلب ←