نتایج جستجو برای : کاتر هات تپ

دستگاه هات تپ متناسب با کار انشعاب گرم

دستگاه هات تپ باید مطابق و متناسب با نوع کار گارم، نوع سیال، مشخصات فنی لوله و سایز انشعاب آماده و تجهیز شود. در غیر اینصورت در انجام گام آخر عملیات انشعاب خطوط لوله گرم با مشکل مواجه خواهیم شد.

ادامه مطلب ←