نتایج جستجو برای : فرایند هات تپ

نگرش فرایندی؛ راه رفع ایرادات هات تپ

انجام موفق عملیات هات تپ علاوه بر تبحر فنی و توانمندی اقتصادی، به ابزارهای فرایندی و سیستمی نیز نیاز دارد. نگرش فرایندی به مراحل عملیات هات تپ از مفروضات انجام موفق و بدون ایراد انجام عملیات بشمار می رود.

ادامه مطلب ←