نتایج جستجو برای : اتصال اسپلیت تی

انجام هات تپ در خطوط فرساشیمی

انجام دو عملیات هات تپ در پتروشیمی مبین جنب خطوط لوله فرساشیمی

ادامه مطلب ←
انتخاب دستگاه هات تپ مناسب با کار

انتخاب دستگاه هات تپ، آماده سازی و تجهیز آن تابع معیارهایی خواهد بود که از طرف خط لوله برای کار گرم هات تپ تعیین می شود. عملیات هات تپ باید بر اساس مشخصات فنی خط لوله صورت گیرد و طبیعتاً در این راستا دستگاه هات تپ نیز باید به اقتضای معیارهای کار آماده شود.

ادامه مطلب ←
پنجشنبه 28 مرداد 1395
نصب اتصال اسپلیت تی روی لوله

اتصال اسپلیت تی روی خطوط لوله که پیش از انجام هات تپ انجام می گیرد تابع ملاحظات فنی و ایمنی متعددی است که توجه به آن ها از الزامات کار گرم می باشد

ادامه مطلب ←