جمعه 15 خرداد 1394

شرایط استفاده از هات تپ

شرایطی که می توان از هات تپ استفاده کرد به شرح زیر می باشد : 


- تعمیرات بخشی از لوله کشی به خاطر خرابی

- گرفتن انشعاب به خاطرطرح ها توسعه و یا سرویس رسانی به مصرف کنندگان جدید

- اتصالات و نصب شیرآلات به خاطر بروزرسانی سیستم فرآیند جدید

- تغییر مسیر بخشی از لوله کشی به منظور باز شدن مسیر برای خطوط لوله کشی جدید