جمعه 15 خرداد 1394

موارد استفاده هات تپ

مواردی که هات تپ در آنها استفاده می شود به شرح زیر می باشد : 

- در صنایع پتروشیمی
- خطوط فرآورده های نفتی
- کارخانجات صنعتی 
- خطوط گاز
- خطوط آب
- نیروگاه های حرارتی و ...