جمعه 15 خرداد 1394

رشد ٢١ درصدی صادرات پتروشیمی

به گزارش خبرنگار شانا، مجموع کل محصولات تولیدی مجتمع های پتروشیمی ایران در آذرماه بیش از ٣,٨١ میلیون تن بوده است؛ مجموع تولیدات مجتمع های پتروشیمی از ابتدای سال تاکنون به ٣٤.٧٨ میلیون تن رسیده است. بر این اساس، فروش داخلی آذرماه مجتمع های پتروشیمی کشور بیش از ١,١ میلیون تن به ارزش ١٩٥٠٥.٦ میلیارد ریال و صادرات محصولات پتروشیمی ها دراین ماه به بیش از ١.٣ میلیون تن به ارزش ٥٩٤.٨ میلیون دلار بوده است. مجتمع های پتروشیمی قائد بصیر با بیش از ٣ هزار تن، پتروشیمی رجال با بیش از ١٠ هزار تن، پتروشیمی مهر با بیش از ٣٠ هزار تن، پتروشیمی مارون با بیش از ٣٦٥ هزار تن، پتروشیمی اهتمام جم با حدود ٢ هزار تن، پتروشیمی پلیمر کرمانشاه با بیش از ٢٨ هزار تن، پتروشیمی لاله با بیش از ٢٨ هزار تن و پتروشیمی زاگرس ١ و ٢ با بیش از ٢٧١ هزار تن بالاترین عملکرد تولید را در آذرماه امسال نسبت به برنامه ماه در میان مجتمع های پتروشیمی کشور داشته اند. ١٩ مجتمع پتروشیمی منطقه ماهشهر در مجموع حدود ١,٥ میلیون تن محصول را در آذرماه امسال تولید کردند، همچنین ١٢ مجتمع تولیدی واقع در منطقه پارس جنوبی، در آذرماه امسال در مجموع حدود ١.٧ میلیون تن محصول را تولید کردند که به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شد؛ تولید دیگر مناطق نیز بیش از ٦٣٢ هزار تن در آذرماه گذشته بوده است.