سه شنبه 26 آبان 1394

شرح فرایند استاپل

استاپل

انسداد خط لوله یا استاپل روشی برای مسدود کردن موقتی یک بخش از خط لوله به منظور انجام اصلاحات یا تعمیرات لازم روی آن بخش محسوب می‌شود. البته حین مسدودسازی موقت، جریان سیال درون خط لوله از طریق یک خط فرعی بای پس همچنان جاری است و به همین دلیل نیاز به خاموشی خط وجود ندارد.

شرح فرایند بدین ترتیب است که ابتدا یک سیستم انسداد متناسب با سایز و فشار خط، و بمنظور توقف جریان سیال روی مجموعه نصب می‌شود. سر دستگاه انسداد خط از مسیر اتصال اسپیلتی به درون لوله هدایت شده و جریان در خط لوله اصلی متوقف می‌شود. به این ترتیب جریان سیال تا انجام اصلاحات لازم به مسیر فرعی bypass هدایت می‌شود.

دستگاه استاپل بمنظور توقف موقت جریان خط لوله مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتی‌که مسیر بای‌پس ایجاد شده باشد، با انجام عملیات انسداد، سیال به مسیر بای‌پس تغییر مسیر داده و می‌توان تعمیرات، تغییرات، جابجایی‌ها و نصب‌های جدید را روی سیستم به انجام رساند.

مراحل انجام عملیات استاپل:

1-      4 اتصال اسپلیتی به صورت دائم روی لوله نصب می‌شوند.

2-      روی هر اتصال ولوهایی نصب می‌شوند و عملیات هات‌تپ روی مجموعه اتصال و ولو انجام می‌گیرد. ولوها بمنظور کنترل جریان، و هدایت دستگاه‌های هات و استاپل بکار می‌روند و از این رو می‌توان پس از انجام عملیات ولوها را از مجموعه خارج کرد.

3-      دو عملیات استاپل صورت می‌گیرد. سیال به درون مسیر فرعی bypass هدایت می‌شود و بخش مسدود‌شده از خط لوله جدا می‌شود. اصلاحات لازم روی بخش مسدود شده صورت پذیرفته و آماده‌ی نصب مجدد می‌شود. با نصب آن می‌توان جریان سیال را مجدداً به خط اصلی بازگرداند.

4-      مسیر فرعی bypass از خط خارج شده و روی ولوها از ابزارهای آب‌بندی نظیر اورینگ استفاده می‌شود. پس از خارج کردن همه تجهیزات، روی ولوها فلنج کور گذاشته می‌شود تا عملیات به پایان برسد.

 

https://www.onlinecasino.us/