پنجشنبه 21 آبان 1394
سهم محصولات پتروشیمی در خاور میانه تا سال 2020 40 درصد می رسد


جم محصولات پتروشیمی در طول اجرای برنامه مذکور به 55 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.

برنامه ریزی شده است که در طی همین دوره 33 پالایشگاه ساخته شود. در نتیجه ایران به یک مرکز منطقه ای صنعت پتروشیمی تبدیل خواهد شد.

یکی از اهداف اصلی صنعت پتروشیمی ایران این است که تا سال 2025 به اولین کشور تولید کننده محصولات پتروشیمی در منطقه تبدیل شود.

https://www.onlinecasino.us/