یکشنبه 1 آذر 1394
عملیات HOT TAP چیست ؟

  به عملیات انشعاب گیری در لوله ها و تانک های حاوی سیالات پرفشار (نفت ، گاز، مشتقات نفتی، پتروشیمی و حتی آب ودیگر سیالات ) ، در حالتی که خط یا مخزن ، حامل جریان و سیال باشد ، عملیات اتصال گرم یا انشعاب گرم HOT-TAP گفته می شود.
در این روش ، که اکثرا" برای اتصال شبکه های جدید الاحداث سیال به شبکه ها و خطوط لوله حاوی سیال قدیم ویا بعضا" انجام پاره ای از تعمیرات ، بدون قطع جریان سیال انجام می پذیرد ، با دستگاههای خاصی ،لوله را سوراخ نموده وبه خط جدید وصل می کنند .این عملیات که نتیجه آن اتصال یک شیر به انتهای انشعاب گرفته شده می باشد ، از عملیاتهای حساس ودقیق خط لوله میباشد ودر صورت عدم رعایت ضوابط ونکات فنی وایمنی واستفاده از نیروهای غیر متخصص و غیر مجرب امکان بروز حوادث ناگوار محتمل است.
اجرای این عملیات شامل جوش کاری اتصالات مورد استفاده ، نصب شیر هات تپ وانجام عملیات برش کاری بوسیله دستگاه های هات تپ می باشد.
برای انشعاب گرفتن از خط ، ابتدا فیتینگ مناسب به خط لوله جوش داده می شود با توجه به نسبت قطر انشعاب به قطر خط اصلی از اتصالات مختلفی استفاده می شود . این فتینگ ها که همه به خط حامل سیال پر فشارجوش داده می شوند ، یکی از مهم ترین اجزاء و وسایل عملیات اتصال گرم می باشد و به دو گروه اتصالات زینی SADDLE-NIPPLE و اتصالات Split-Tee تقسیم می گردند.
بعد از نصب قطعه وتراز نمودن آن جوش کاری آغاز می گردد جوش کاری در این روش مطابق استانداردAPI 1104 بوده و الکترودها و روش جوش کاری از این استاندارد پیروی می کند.

https://www.onlinecasino.us/